Kuarta, 06 Jullu 2022
banner_top_2
Kontratu Pós-Pagu

Tarifariu pós-pagu fixo ba kliente rezidensial

Tarifariu pós-pagu fixo ida ne’e ba kliente rezidensial.


Tarifariu:

Tipu Destinu Oráriu normal Oráriu super ekonómiku
Xamada Fixed TT GRATIS GRATIS
Mobile TT $ 0.18 GRATIS
Other Mobile Network $ 0.20 $ 0.10
Mensalidade $10
Taxa ligasaun $20
Taxa instalasaun $20
Kausaun ba xamada internasional $180

Nota:
» Tarifasaun konta husi segundu be tuir primeiru minutu. Primeiru minutu indivizível.
» Oráriu Normal hahu husi tuku 06H00 to´o 23H59.
» Oráriu Super Ekonómiku hahu husi tuku 00H00 to´o 05H59.Atualisasaun ikus nian Segunda, 27 Juñu 2022 10:02
 
ban_right_precos